strøsingel

Strøsingel i sekk

Et rent naturprodukt produsert av kalk. Fester godt i isen. Suger ikke til seg fuktighet og fester seg ikke under sko. Motvirker effekten av sur nedbør. Praktisk helletut på sekken.

Vi leverer strøsingel i Oslo og Akershus.

Pr. sekk: Kr. 79,-

Positiv miljøpåvirkning

Kalkstein som miljøvennlig strøsingel gir en positiv og forbedrende innvirkning på miljøet. Strøsingelen er basisk og gir økt pH-verdi. Kalkstein er det eneste strøproduktet som har denne positive miljøpåvirkningen. På veier som ligger i nærheten av sårbare naturområder, er kalksteinen utmerket å bruke.